Відповідно до чинного законодавства, особі, яка має одночасно право на різні види пенсій (за віком, по інвалідності, у зв`язку з втратою годувальника), призначають лише один із них за її вибором. При цьому особа за власним бажанням може змінити вид пенсії.

В яку установу потрібно звернутися щодо зміни виду пенсії.

У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що днем звернення  громадянина  щодо переведення з одного виду пенсії на інший вважають день, коли управління Пенсійного фонду України приймає від особи відповідну заяву з усіма належними документами.

Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший заявник подає у Фонд особисто за місцем проживання (реєстрації), а в разі потреби це робить законний представник заявника (батьки або опікуни (піклувальники) за місцем проживання (реєстрації) представника.

Відповідно до статті 45 зазначеного закону, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюють із дня подання заяви з усіма належними документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що містяться на час переведення в пенсійній справі, а також додаткових документів, які отримали органи ПФУ.

Як враховують заробітну плату під час зміни виду пенсії.

Під час переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може бути враховано заробітну плату (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій  статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв  і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року), із застосуванням показника середньої заробітної плати  (доходу), який було враховано під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

 Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати й набула не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення  (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, у разі переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за  віком застосовують середню заробітну плату (дохід), визначену  в частині другій статті 40 зазначеного закону для призначення пенсії (за три роки, що передують року звернення щодо призначення  пенсії за віком).

Отже, показник  середньої заробітної плати (доходу) за три попередні роки застосовують під час переведення лише з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (і то, якщо її призначають уперше) і за наявності в особи 24 місяців страхового стажу, який вона набула після призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності незалежно від перерв у роботі.