ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від «09» грудня 2008 року                                                                                                 № 919

 

м. Вишгород


Про утворення комісії з питань захисту прав дитини

Вишгородської районної державної адміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»:

1.      Утворити комісію з питань захисту прав дитини Вишгородської районної адміністрації додаток 1.

2.      Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації, додаток 2.

3.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови адміністрації В.І. Березовського.

 

Голова адміністрації                                                                                    А.І. Ольшанський


 

ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від «05» травня 2011 року                                                                                                 №616

 

м. Вишгород

 

Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку з необхідністю внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації:

1. Затвердити новий склад комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.01.2011 року № 59 «Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника голови адміністрації В.І. Духоту.


Голова адміністрації                                                                                        О.О. Приходько

 

 

Додаток1

до розпорядження голови адміністрації

«05» травня 2011 року № 616

 

Склад комісії з питань захисту прав дитини

Вишгородської районної державної адміністрації


Приходько Олександр Олексійович - голова районної державної адміністрації, голова комісії з питань захисту прав дитини

Духота Валентина Іванівна - заступник голови адміністрації, заступник голови комісії з питань захисту прав дитини

Тимошенко Валентина Миколаївна - начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації, заступник голови комісії з питань захисту прав дитини

Коваленко Валентина Миколаївна - завідуюча сектором з питань опіки та піклування служби у справах дітей районної державної адміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії

Шевченко Ольга Володимирівна - начальник юридичного відділу районної державної адміністрації

Клименко Раїса Григорівна - начальник відділу освіти районної державної адміністрації

Устінова Олена Львівна - методист відділу освіти з охорони дитинства районної державної адміністрації

Горовий Микола Васильович - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Черниш Ірина Анатоліївна - директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Макаренко Тамара Петрівна - заступник головного лікаря по дитинству та пологодопомозі Вишгородської ЦРЛ (за згодою)

Щукіна Світлана Павлівна - директор вишгородського районного центру опіки дитини

Лі Мідя Єненівна - начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Гаврищук Михайло Михайлович - старший опер-уповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей Вишгородської РВГУ МВС України в Київській області (за згодою)

Духота Наталія Веоніннівна - начальник відділу РАЦС Вишгородського районного управління юстиції (за згодою)

Остроколенко Тетяна Василівна - головний спеціаліст Вишгородського районного управління юстиції (за згодою)

Браткова Наталія Лазарівна - директор Вишгородського районного центру зайнятості (за згодою)

Тарасенко Оксана Володимирівна - начальник управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі (за згодою)


 

Додаток 2

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

«09» грудня 2008 року № 919

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

Вишгородської районної державної адміністрації

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується конституцією України (254к/96-ВР), Сімейним (2947-14) і Цивільним (435-15) кодексами України, Законами          України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), «Про охорону дитинства» (2402-14), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2342-15), «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (20/95-ВР), «Про освіту» (1060-12), «Про соціальні послуги» (966-15), Конвенцією ООН про права дитини (995_021), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою затвердженою Мінсім’ямолодьспортом;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей, начальник районного управління юстиції, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов’язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередньо участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетентності приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від «19» січня 2011 року                                                                                                 №62

 

м. Вишгород

Про внесення змін додаток 2 розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010р. №1017 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008р. №866»:

1. Внести зміни в додаток 2 розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації від 09.12.2008р. №919 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації», що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови адміністрації В.І. Духоту.

 

Голова адміністрації                                                                          О.О. Приходько

 

Додаток 2

до розпорядження голови адміністрації

«19» січня 2011 року №62

Зміни

до Положення про комісію з питань захисту прав дитини Вишгородської районної

державної адміністрації

У Положенні про комісію з питань захисту прав дитини Вишгородської районної державної адміністрації:

1) у пункті 2 після слів «Про соціальні послуги» доповнити словами «Про соціальну роботу з сім’ями та молоддю»

2) у пункті 4 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

Розглядає матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьків батьківських прав, роз’яснює функції кожного суб’єкта соціальної роботи з розв’язання проблем (відповідно до потреб дитини).

3) у пункті 7 слова «центрів соціальних служб у справах» змінити словами «центрів соціальних служб для».