З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

розпорядження  голови  адміністрації

від 12   січня  2012  року   № 49

 

Перспективний  план   роботи

Вишгородської  районної  державної  адміністрації  на  2012  рік

 

Пріоритетні завдання та основні напрями роботи райдержадміністрації

щодо   соціально-економічного та культурного розвитку   Вишгородського   району   на 2012  рік

– стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

– створення умов для надходження інвестицій в агропромисловий комплекс району з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

– раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

– підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

– створення сприятливих умов для надходження у  район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Київщини, створення спеціальних режимів залучення інвестицій на окремих територіях області та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

– створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об’єктів інфраструктури підприємництва;

– впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

– забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

– продовження роботи з виконання Закону України “Про планування та забудову території”, завершення виготовлення схеми планування території району, розробка містобудівної документації сільських, селищної, міської рад, опрацювання та прийняття ними Статутів територіальних громад;

 

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здійснення

заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1 2 3 4
І. Питання   для   внесення   на   розгляд   сесій   районної   ради:
– про затвердження  статутів  районних  закладів  освіти,  культури,  охорони здоров’я; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про держану  реєстрацію» протягом року, за окремим планом

Духота В. І.,

Клименко Р. Г.,

Біляєв О. Т.,

Павленко В. П.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району на 2011 рік; стаття 80  Бюджетного  кодексу України; І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М,

– про підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району за 2011 рік; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  Програму   зайнятості населення Вишгородського району на 2012 – 2014 роки; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) І квартал

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Лі  М. Є.

– про  Програму  протидії  захворюванню на туберкульоз  на 2012 – 2016 роки; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІ квартал

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району за  І квартал 2012 року стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М,

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району за  І  квартал  2012  року; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  Положення  про  надання платних послуг школами естетичного  виховання  району; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІ квартал

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Біляєв  О. Т.

–  про  Програму  розвитку  сімейної  медицини; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за перше півріччя 2012 року стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М,

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району за  І  півріччя  2012  року; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про Комплексну  програму  розвитку культури Вишгородського району; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІІІ квартал

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Біляєв  О. Т.

– про  проект  Програми соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2013   рік; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  проект районного  бюджету Вишгородського  району  на 2013 рік стаття 75, 76 Бюджетного кодексу України ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М,.

ІІ. Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації:
– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень та доручень голови Київської обласної державної адміністрації, власних рішень за 2011 рік;

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Владичук О. А.,

Правдива М. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського   району за 2011  рік;

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Владичук О. А.,

Шененко М. В.

– про  стан роботи  з  кадрами  у  Вишгородські й районній  державній  адміністрації за  2011 рік; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» січень

Клебан Н. О.,

Величко Л. С.

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за 2011 рік; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» лютий

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про стан виконання районного  бюджету Вишгородського району  за 2011 рік; стаття 80 Бюджетного кодексу України лютий

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  стан  надання  медичної  допомоги  сільському  населенню Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» лютий

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про хід підготовки сільськогосподарських  формувань Вишгородського району до проведення комплексу весняно-польових робіт; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» березень

Савенок  В. В.

Журбенко Г. П.

– про стан готовності рятувальних служб

Вишгородського району до  весняної повені та льодоходу;

Закон України  «Про  місцеві

державні  адміністрації»

березень

Савенок В. В.,

Бурикін  О. В.

– про підсумки виконання у 2011 році Програми розвитку малого підприємництва у Вишгородському районі на 2011-2012 роки; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» березень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень  за І квартал 2012  року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Клебан Н. О.,

Владичук О. А.,

Правдива М. В.

– про стан  благоустрою  населених  пунктів  Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Савенок В. В.,

Ликов Д. І.

– про стан споживчого ринку Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

–  про  стан  готовності  рятувальних  служб  Вишгородського району  щодо попередження  загибелі людей на водних  об’єктах  літній  період ; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» травень

Савенок В. В.,

Бурикін  О. В.

–  про стан виконання районного  бюджету Вишгородського району  за І  квартал  2012 року; стаття 80 Бюджетного кодексу України травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за І квартал 2012 року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за І квартал  2012 року;

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

травень

Клебан  Н. О.,

Владичук О. А.,

Шененко М. В.

–  про хід підготовки господарського комплексу Вишгородського  району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року та стан розрахунків за спожиті енерго­носії Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» червень

Савенок В. В.,

Ликов Д. І.,

Колупайло Ю. Т.

– про стан надання медичної  допомоги ВІЛ-інфікованим, що проживають на території Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» червень

Духота В. І.,

Павленко В. П.

–  про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за І  півріччя  2012  року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» липень

Клебан Н. О.,

Владичук О. А.,

Правдива М. В.

– про хід збирання врожаю  зернових культур в  сільськогосподарських формуваннях Вишгородського району та формування резерву продовольчого зерна; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» липень

Савенок В. В,

Журбенко Г. П.

– про інвестиційну діяльність на території Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» липень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  стан роботи  з  кадрами  у  Вишгородській  районній  державній  адміністрації за  І  півріччя 2012  року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» липень

Клебан Н. О.,

Величко Л. С.

– про стан  готовності  навчальних  закладів  Вишгородського  району до організованого початку нового навчального  року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» серпень

Духота В. І.,

Клименко Р. Г.

–  про стан виконання районного  бюджету Вишгородського району  за І  півріччя  2012 року; стаття 80 Бюджетного кодексу України серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за І півріччя  2012 року;

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

серпень

Клебан  Н. О.,

Владичук О. А.,

Шененко М. В.

–  про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району  у першому півріччі 2012 року Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих рад Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» вересень

Клебан Н. О.,

Захарченко А. В.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за 9 місяців 2012 року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» жовтень

Клебан Н. О.,

Владичук О. А.,

Правдива М. В.

–  про стан організації харчування в закладах освіти Вишгородського району; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» жовтень

Духота В. І.,

Клименко Р. Г.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського  району    за 9 місяців  2012 року;

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

листопад

Клебан  Н. О.,

Владичук О. А.,

Шененко М. В.

–  про стан виконання районного  бюджету Вишгородського району  за 9  місяців  2012 року; стаття 80 Бюджетного кодексу України листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2012 року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про проект Програми розвитку малого підприємництва у Вишгородському районі на 2013-2014 роки; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан  донорства у Вишгородському районі;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» листопад

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» грудень

Клебан Н. О.,

Правдива М. В.

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2013  рік; стаття 80 Бюджетного кодексу України грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально-економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2013  рік; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємства­ми, установами та організаціями Вишгородського району; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 1609-р «Про затвердження плану невідк­ладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати» за окремим планом

Духота В. І.,

Овчиннікова Т. Г.

Лі М. Є.,

 

Основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2012 рік

– наради, семінари, інші заходи за участю голови адміністрації, заступників голови адміністрації; Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації від 05.11.2010  №  2875  (зі  змінами та доповненнями від 10.12.2010      №  3047) за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– святкові та урочисті заходи з нагоди державних та професійних свят, знаменних  та ювілейних дат, пам’ятних подій відповідні укази Президента України, розпорядження голів облдержадміністрації  та  райдержадміністрації про державні та професійні свята, знаменні та ювілейні дати, пам’ятні події за окремим планом

Приходько О. О.,

Духота В. І,

Біляєв  О. Т.,

– заходи, пов’язані з висвітленням діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (із наступними змінами) за окремим планом

Духота В. І.,

Глава О. О.