Пріоритетні завдання та основні напрями роботи райдержадміністрації

щодо   соціально-економічного та культурного розвитку   Вишгородського   району   на 2014  рік

 

– стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

– створення умов для надходження інвестицій в  агропромисловий комплекс району з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

– раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

– підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом  продовження роботи  з  оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

– створення сприятливих умов для надходження у  район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу району  та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

– створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об’єктів інфраструктури підприємництва;

– впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери, на підприємствах, установах,  організаціях  та стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

– забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

– продовження роботи з виконання Закону України “Про планування та забудову території”, завершення виготовлення схеми планування території району,  опрацювання та  прийняття  Статутів територіальних громад  міста, селища, сіл  району.

 

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здійснення

заходу

 

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1 2 3 4
 

І. Питання   для   внесення   на   розгляд   сесій   районної   ради:

 

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району на 2013 рік;

 

стаття 80  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за грудень 2013  року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за січень, лютий 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки   виконання  Програми соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2013 рік;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  Програму соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2014   рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

1 квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  районний  бюджет Вишгородського  району  на 2014 рік;

статті  75,  76  Бюджетного кодексу України

 

І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

– про  підсумки  виконання  за 2013 рік Програми  розвитку  малого  підприємництва   у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

 

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району за  І квартал 2014 року;

 

стаття 80  Бюджетного кодексу України ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за березень, квітень, травень 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за перше півріччя 2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за червень, липень, серпень 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки  виконання  за  9  місяців  Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на   2013  рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010

№ 2875

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за  9 місяців  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  Програму соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2015   рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010

№  2875

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  районний  бюджет Вишгородського  району  на 2015 рік;

статті  75,  76  Бюджетного кодексу України

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

– про внесення змін до рішення  районної ради  «Про районний бюджет Вишгородського району на 2014 рік».

статті  23, 78  Бюджетного кодексу України

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

 

ІІ. Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації:

 

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2014  рік;

 

стаття  75, 76   Бюджетного кодексу України січень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально – економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2014  рік.

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

січень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за ІV  квартал 2013  року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень та доручень голови Київської обласної державної адміністрації, власних рішень за ІV  квартал 2013 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про внесення змін  до  районної  комплексної  Програми  подолання  дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування  інтернатних закладів для дітей  «Назустріч дітям» на 2008 – 2017 роки;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

січень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за грудень 2013  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

січень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за 2013 рік;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

лютий

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за 2013  рік;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України лютий

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про стан надання протитуберкульозної допомоги населенню Вишгородського району;

 

Закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

лютий

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про стан  надання  екстреної медичної допомоги  населенню  Вишгородського  району  у світі реформування медичної галузі Вишгородського району;

 

Закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

березень

Духота В. І.,

Кобилевський В. В.

– про витрачання коштів резервного фонду за січень, лютий 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

березень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про стан здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої  влади

виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

березень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про стан підготовки сільськогосподарських формувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2014 році;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Савенок В. В.,

Журбенко Г. П.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень  за  І квартал 2014  року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за    І квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

квітень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про  результати  контрольно-ревізійної роботи    Вишгородської   об’єднаної   державної фінансової інспекції за 2013 рік та І квартал 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Овчиннікова   Т. Г.,

Половинко Г. І

– про  підсумки  виконання  у 2013  році Програми  розвитку  малого  підприємництва   у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки  та  проект  Програми  розвитку  малого  підприємництва у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки;

 

Закон України  «Про  місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у вишгородському районі за І квартал 2014 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

– про стан  споживчого  ринку  Вишгородського  району;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

травень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про  стан  виконання районного бюджету Вишгородського району  за І  квартал  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за березень, квітень, травень 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

травень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за І квартал 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

 

– про забезпечення дотримання та захисту конституційних прав дітей ;

 

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

червень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про  інвестиційну  діяльність  на  території  Вишгородського  району;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

червень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

 

–  про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за  ІІ  квартал 2014  року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

липень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли   до  Вишгородської райдержадміністрації  та   виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району  за ІІ квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

липень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан підготовки сільськогосподарських товаровиробників до збирання і зберігання урожаю зернових культур у 2014 році;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

липень

Савенок В. В,

Журбенко Г. П.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  І  півріччя  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за червень, липень, серпень  2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

серпень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

–  про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за  І  півріччя 2014  року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

вересень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського  району  за ІІІ  квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

жовтень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за ІІІ  квартал 2014 року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про  роботу бібліотечних закладів району  щодо  інформаційної, виховної та культурно-освітньої діяльності;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Біляєв О. Т.

– про стан діяльності органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування району  з питань реалізації державних  гарантій щодо  підтримки сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих  обставинах;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у вишгородському районі за 9 місяців 2014 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  9  місяців  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

листопад

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2014  року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан фінансової-бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях Вишгородського району за підсумками контрольно-ревізійної роботи за 9 місяців 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Половинко Г. І.

– про стан здійснення  делегованих   повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

листопад

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2015  рік;

 

стаття  75, 76   Бюджетного кодексу України грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально – економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2015  рік.

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

 

Основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2014 рік

 

– наради, семінари, інші заходи за участю голови адміністрації, заступників голови адміністрації;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– святкові та урочисті заходи з нагоди державних та професійних свят, знаменних  та ювілейних дат, пам’ятних подій;

відповідні укази Президента України, розпорядження голів облдержадміністрації  та  райдержадміністрації про державні та професійні свята, знаменні та ювілейні дати, пам’ятні події

 

за окремим планом

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Біляєв  О. Т.

– заходи, пов’язані з висвітленням діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

 

за окремим планом

Духота В. І.,

Глава О. О.

 

 

Перспективний  план   роботи

Вишгородської  районної  державної  адміністрації  на  2014  рік

 

 

Пріоритетні завдання та основні напрями роботи райдержадміністрації

щодо   соціально-економічного та культурного розвитку   Вишгородського   району   на 2014  рік

 

– стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

– створення умов для надходження інвестицій в  агропромисловий комплекс району з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

– раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

– підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом  продовження роботи  з  оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

– створення сприятливих умов для надходження у  район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу району  та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

– створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об’єктів інфраструктури підприємництва;

– впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери, на підприємствах, установах,  організаціях  та стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

– забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

– продовження роботи з виконання Закону України “Про планування та забудову території”, завершення виготовлення схеми планування території району,  опрацювання та  прийняття  Статутів територіальних громад  міста, селища, сіл  району.

 

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здійснення

заходу

 

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

1 2 3 4

 

І. Питання   для   внесення   на   розгляд   сесій   районної   ради:

 

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району на 2013 рік;

 

стаття 80  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за грудень 2013  року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за січень, лютий 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки   виконання  Програми соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2013 рік;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  Програму соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2014   рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

1 квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  районний  бюджет Вишгородського  району  на 2014 рік;

статті  75,  76  Бюджетного кодексу України

 

І квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

– про  підсумки  виконання  за 2013 рік Програми  розвитку  малого  підприємництва   у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

 

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району за  І квартал 2014 року;

 

стаття 80  Бюджетного кодексу України ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за березень, квітень, травень 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за перше півріччя 2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за червень, липень, серпень 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІІІ квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки  виконання  за  9  місяців  Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на   2013  рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010

№ 2875

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за  9 місяців  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2014 року;

 

стаття 24  Бюджетного  кодексу України ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  Програму соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2015   рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010

№  2875

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Гаврилова С. В.

– про  районний  бюджет Вишгородського  району  на 2015 рік;

статті  75,  76  Бюджетного кодексу України

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

– про внесення змін до рішення  районної ради  «Про районний бюджет Вишгородського району на 2014 рік».

статті  23, 78  Бюджетного кодексу України

 

ІV квартал

Приходько  О. О.,

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

 

 

ІІ. Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації:

 

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2014  рік;

 

стаття  75, 76   Бюджетного кодексу України січень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально – економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2014  рік.

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

січень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за ІV  квартал 2013  року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень та доручень голови Київської обласної державної адміністрації, власних рішень за ІV  квартал 2013 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

січень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про внесення змін  до  районної  комплексної  Програми  подолання  дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування  інтернатних закладів для дітей  «Назустріч дітям» на 2008 – 2017 роки;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

січень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за грудень 2013  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

січень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за 2013 рік;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

лютий

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за 2013  рік;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України лютий

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про стан надання протитуберкульозної допомоги населенню Вишгородського району;

 

Закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

лютий

Духота В. І.,

Павленко В. П.

– про стан  надання  екстреної медичної допомоги  населенню  Вишгородського  району  у світі реформування медичної галузі Вишгородського району;

 

Закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

березень

Духота В. І.,

Кобилевський В. В.

– про витрачання коштів резервного фонду за січень, лютий 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

березень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про стан здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої  влади

виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

березень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про стан підготовки сільськогосподарських формувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2014 році;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Савенок В. В.,

Журбенко Г. П.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень  за  І квартал 2014  року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за    І квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

квітень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про  результати  контрольно-ревізійної роботи    Вишгородської   об’єднаної   державної фінансової інспекції за 2013 рік та І квартал 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Овчиннікова   Т. Г.,

Половинко Г. І

– про  підсумки  виконання  у 2013  році Програми  розвитку  малого  підприємництва   у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки  та  проект  Програми  розвитку  малого  підприємництва у  Вишгородському районі  на  2013 – 2014  роки;

 

Закон України  «Про  місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у вишгородському районі за І квартал 2014 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

квітень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

– про стан  споживчого  ринку  Вишгородського  району;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

травень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

–  про  стан  виконання районного бюджету Вишгородського району  за І  квартал  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за березень, квітень, травень 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

травень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за І квартал 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова С. В.

 

– про забезпечення дотримання та захисту конституційних прав дітей ;

 

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

червень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про  інвестиційну  діяльність  на  території  Вишгородського  району;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

червень

Овчиннікова   Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

 

–  про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за  ІІ  квартал 2014  року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

липень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли   до  Вишгородської райдержадміністрації  та   виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району  за ІІ квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

липень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан підготовки сільськогосподарських товаровиробників до збирання і зберігання урожаю зернових культур у 2014 році;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

липень

Савенок В. В,

Журбенко Г. П.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  І  півріччя  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за червень, липень, серпень  2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

серпень

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

–  про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за  І  півріччя 2014  року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

серпень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

вересень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського  району  за ІІІ  квартал  2014 року;

 

Закон України «Про місцеві

державні  адміністрації»

жовтень

Клебан  Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за ІІІ  квартал 2014 року;

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Клебан Н. О.,

Махновець О. П.

 

– про  роботу бібліотечних закладів району  щодо  інформаційної, виховної та культурно-освітньої діяльності;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Біляєв О. Т.

– про стан діяльності органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування району  з питань реалізації державних  гарантій щодо  підтримки сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих  обставинах;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у вишгородському районі за 9 місяців 2014 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  9  місяців  2014 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2014  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

листопад

Овчиннікова Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2014  року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

– про стан фінансової-бюджетної дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях Вишгородського району за підсумками контрольно-ревізійної роботи за 9 місяців 2014 року;

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

листопад

Овчиннікова  Т. Г.,

Половинко Г. І.

– про стан здійснення  делегованих   повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві  державні  адміністрації»,  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»

 

листопад

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2015  рік;

 

стаття  75, 76   Бюджетного кодексу України грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально – економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2015  рік.

 

Закон України  «Про місцеві

державні  адміністрації»

 

грудень

Овчиннікова  Т. Г.,

Гаврилова  С. В.

 

Основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2014 рік

 

– наради, семінари, інші заходи за участю голови адміністрації, заступників голови адміністрації;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністра­ції,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– святкові та урочисті заходи з нагоди державних та професійних свят, знаменних  та ювілейних дат, пам’ятних подій;

відповідні укази Президента України, розпорядження голів облдержадміністрації  та  райдержадміністрації про державні та професійні свята, знаменні та ювілейні дати, пам’ятні події

 

за окремим планом

Приходько О. О.,

Духота В. І.,

Біляєв  О. Т.

– заходи, пов’язані з висвітленням діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

 

за окремим планом

Духота В. І.,

Глава О. О.