Пріоритетні завдання та основні напрями роботи райдержадміністрації

щодо   соціально-економічного та культурного розвитку   Вишгородського   району   на 2015  рік

 

– стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів;

– створення умов для надходження інвестицій в  агропромисловий комплекс району з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

– раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

– підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом  продовження роботи  з  оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

 

– створення сприятливих умов для надходження у  район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу району  та комплексний супровід проектів, які вимагають залучення іноземних інвестицій;

– створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, розширення і підтримки діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об’єктів інфраструктури підприємництва;

– впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери, на підприємствах, установах,  організаціях  та стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;

– забезпечення населення району доступним, якісним та комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;

– продовження роботи з виконання Закону України “Про планування та забудову території”, завершення виготовлення схеми планування території району,  опрацювання та  прийняття  Статутів територіальних громад  міста, селища, сіл  району.

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здійснення

заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

І. Питання   для   внесення   на   розгляд   сесій   районної   ради:

 

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету  Вишгородського району на 2014 рік;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України І квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за грудень 2014  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України І квартал

Савенок В. В.

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду  за січень, лютий  2015  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України І квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про  підсумки   виконання  Програми соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2014 рік;

Регламент Вишгородської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

І квартал

Савенок В. В.,

Гаврилова С. В.

– про підсумки виконання за 2014 рік Програми  розвитку  малого  і середнього підприємництва у Вишгородському районі  на  2014 – 2014  роки та про Програму  розвитку малого і середнього підприємництва у Вишгородському районі  на  2015 – 2016  роки;

 

Регламент Вишгородської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

ІІ квартал

Савенок В. В.,

Гаврилова С. В.

 

– про затвердження звіту про виконання районного бюджету Вишгородського району за І квартал 2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІ квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за березень, квітень, травень  2015  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України ІІ квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за І півріччя 2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІІІ квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за червень, липень, серпень  2015  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України ІІІ квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про виконання районного  бюджету Вишгородського  району  за  9 місяців  2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України ІV квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про затвердження звіту про витрачання коштів  резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2015  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України ІV квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про  Програму соціально – економічного  та культурного розвитку Вишгородського  району на 2016  рік;

 

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

ІV квартал

Савенок В. В.,

Гаврилова С. В.

– про  районний  бюджет Вишгородського  району  на 2016 рік;

статті  75,  76  Бюджетного кодексу України

 

ІV квартал

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

 

– про внесення змін до рішення  районної ради  «Про районний бюджет Вишгородського району на 2015 рік».

 

статті  23, 78  Бюджетного кодексу України

 

протягом року

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

 

 

ІІ. Питання для внесення на розгляд колегії райдержадміністрації:

 

– про витрачання коштів  резервного фонду за грудень 2014  року;

 

стаття 24 Бюджетного кодексу України січень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за 2014  рік;

 

Закон України «Про місцеві державні  адміністрації» січень

Клебан  Н. О.,

Зубець  І. М.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень та доручень голови Київської обласної державної адміністрації, власних рішень за 2014  рік;

 

Закон України «Про місцеві державні  адміністрації» січень

Клебан  Н. О.,

Зубець  І. М.

 

– про  підсумки  соціально – економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за 2014 рік;

 

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

лютий

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за 2014  рік;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України лютий

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про заходи щодо збереження і розширення мережі  проводового радіомовлення у Вишгородському районі;

 

Закони України «Про місцеві державні  адміністрації»

 

лютий

Духота В. І.,

Олексій К. В.

– про стан надання медичної допомоги дитячому населенню Вишгородського району;

Закони України «Про місцеві державні  адміністрації»

 

лютий

Духота В. І.,

Павленко В. П.,

Черняхівський О. А.

 

– про витрачання коштів резервного фонду за січень, лютий 2015  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

березень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про стан здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої  влади

виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України «Про місцеві  державні  адміністрації»,  Про  місцеве самоврядування в Україні»

 

березень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про хід виконання районної програми  «Питна вода»;

закон України «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

березень

Савенок В. В.,

Урсол С. В.

– про стан готовності сільськогосподарських формувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2015 році;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

квітень

Савенок В. В.,

Журбенко Г. П.

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень  за  І квартал 2015  року; Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Клебан Н. О.,

Зубець І. М.

 

–  про підсумки розгляду звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського району за    І квартал  2015 року;

 

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Клебан  Н. О.,

Зубець І. М.

 

– про стан соціально – правового захисту дітей та підтримки сімей у Вишгородському районі  у І кварталі  2015 року;

 

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації» квітень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

– про  підсумки  виконання  за 2014 рік Програми  розвитку  малого  і середнього підприємництва   у  Вишгородському районі  на  2014 – 2014  роки  та  проект  Програми  розвитку  малого  і середнього підприємництва у  Вишгородському районі  на  2015 – 2016  роки;

 

Закон України  «Про  місцеві  державні  адміністрації» квітень

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі за І квартал 2015 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

квітень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

– про стан споживчого ринку Вишгородського  району;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

–  про  виконання районного бюджету Вишгородського району  за І  квартал  2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України травень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за березень, квітень, травень 2015 року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

травень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за І квартал 2015 року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

травень

Савенок В. В.,

Гаврилова С. В.

 

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві державні  адміністрації», «Про  місцеве самоврядування в Україні»

 

червень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про інвестиційну діяльність на території  Вишгородського  району;

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

червень

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

 

– про стан надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Вишгородського району у світлі реформування медичної галузі;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

червень

Духота В. І.,

Павленко В. П.,

Черняхівський О. А.

 

–  про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за  ІІ  квартал 2015  року;

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

липень

Клебан Н. О.,

Зубець І. М.

 

–  про підсумки розгляду звернень громадян, які надійшли до Вишгородської райдержадміністрації та виконкомів місцевих рад Вишгородського району за ІІ квартал  2015 року;

 

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації» липень

Клебан  Н. О.,

Зубець І. М.

 

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у Вишгородському районі за І півріччя 2015 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

липень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

– про хід  оздоровлення  та  відпочинку дітей;

Закон України «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

липень

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  І  півріччя  2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України серпень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за червень, липень, серпень 2015 року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

серпень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про стан готовності загальноосвітніх  шкіл району до нового  2015–2016  навчального року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

серпень

Духота В. І.,

Чамро С. В.

–  про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району  за  І  півріччя 2015  року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

серпень

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

– про стан здійснення  делегованих  повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві державні  адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

вересень

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про стан надання невідкладної медичної допомоги населенню Вишгородського району;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

вересень

Духота В. І.,

Черняхівський О. А.

– про підготовку підприємств житлово-комунального дорожнього господарств Вишгородського району до роботи  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

вересень

Савенок В. В.,

Ликов Д. І.,

Мозговий С. В.

–  про  підсумки розгляду  звернень громадян, які надійшли до  Вишгородської райдержадміністрації  та виконкомів  місцевих  рад  Вишгородського  району  за ІІІ  квартал  2015 року;

 

Закон України «Про місцеві державні  адміністрації» жовтень

Клебан  Н. О.,

Зубець І. М.

 

– про стан  виконання  актів  Президента  України, Кабінету  Міністрів  України, розпоряджень та доручень  голови Київської  обласної державної  адміністрації,  власних рішень за ІІІ  квартал 2015 року;

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

жовтень

Клебан Н. О.,

Зубець І. М.

 

– про  роботу відділу культури, національностей та релігій  райдержадміністрації щодо виховання підростаючого покоління  у  школах  естетичного  виховання  району;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Біляєв О. Т.

– про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України у вишгородському районі за 9 місяців 2015 року щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

 

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

жовтень

Духота В. І.,

Тарасенко О. В,

–  про виконання районного  бюджету Вишгородського району  за  9  місяців  2015 року;

 

стаття 80 Бюджетного кодексу України листопад

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про витрачання коштів резервного фонду за вересень, жовтень, листопад 2015  року;

 

ст.  24  Бюджетного кодексу України

 

листопад

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців 2015  року;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

листопад

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

– про стан виконання у 2015 році районної комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення дітей «Назустріч дітям» на 2014 – 2017 роки;

 

Закон України  «Про місцеві  державні  адміністрації»

 

листопад

Духота В. І.,

Тимошенко В. М.

 

– про стан здійснення  делегованих   повноважень   органів  виконавчої  влади  виконкомами  місцевих  рад  району;

 

закони України  «Про місцеві державні  адміністрації», «Про  місцеве самоврядування в Україні»

 

листопад

Клебан Н. О.,

Джус О. В.

– про проект районного  бюджету  Вишгородського  району  на 2016  рік;

 

стаття  75, 76   Бюджетного кодексу

України

грудень

Савенок В. В.,

Єрема Т. М.

– про проект  Програми  соціально – економічного та  культурного розвитку Вишгородського  району на 2016  рік.

 

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

грудень

Савенок В. В.,

Гаврилова  С. В.

– про хід виконання Вишгородської районної комплексної програми «Здоров’я нації».

Закон України  «Про місцеві державні  адміністрації»

 

грудень

Духота В. І.,

Павленко В. П.,

Черняхівський О. А.

 

 

Основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення виконання

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського  району на 2015 рік

 

– наради, семінари, інші заходи за участю голови адміністрації, заступників голови адміністрації;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністрації,

керівник апарату  райдержадміністра­ції

– засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій;

Регламент Вишгородської районної  державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Вишгородської районної державної  адміністрації  від 05.11.2010  №  2875

 

за окремим планом

заступники голови райдержадміністрації,

керівник апарату  райдержадміністрації

– святкові та урочисті заходи з нагоди державних та професійних свят, знаменних  та ювілейних дат, пам’ятних подій;

відповідні укази Президента України, розпорядження голів облдержадміністрації  та  райдержадміністрації про державні та професійні свята, знаменні та ювілейні дати, пам’ятні події

 

за окремим планом

Савенок В. В.,

Духота В. І.,

Біляєв  О. Т.

– заходи, пов’язані з висвітленням діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

 

за окремим планом

Духота В. І.,

Глава О. О.