КТПКВК 0210180_”Інша діяльність у сфері державного управління”

КТПКВК 0214082_”Інші заходи в галузі культури і мистецтва”

КТПКВК 0218240_”Заходи та роботи з територіальної оборони”

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0219800_субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

КТПКВК 0210180_інша діяльність у сфері державного управління

КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0210180_інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК 0218410_фінансова підтримка засобів масової інформації

КТПКВК 0219800_субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

КТПКВК 0214082_інші заходи в галузі культури і мистецтва

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КТПКВК 0217693_інші заходи, повязані з економічною діяльністю

КТПКВК 0210180_інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК 0214082_інші заходи в галузі культури і мистецтва

КТПКВК 0217321_будівництво освітніх установ та закладів

КТПКВК 0216012_забезпечення діяльності з виробництва, постачання теплової енергії

КТПКВК 0212144_Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

КТПКВК 0212010_багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0212111_Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги

КТПКВК 0217321_будівництво освітніх установ та закладів

КТПКВК 0216012_забезпечення діяльності з виробництва, постачання теплової енергії

КТПКВК 0219800_субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

КТПКВК 0218110_заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

КТПКВК 0210180_інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК 0212010_багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0210180_інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК 0212010_багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0212111_первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги

КТПКВК 0216012_забезпечення діяльності з виробництва, постачання теплової енергії

КТПКВК 0217321_будівництво освітніх установ та закладів

КТПКВК 0217369_реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень

КТПКВК 0217693_інші заходи, повязані з економічною діяльністю

КТПКВК 0218110_заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

КТПКВК 0218410_фінансова підтримка засобів масової інформації

КТПКВК 0219800_субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

КТПКВК 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

КТПКВК 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

КТПКВК 0212010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надаєтся центрами первинної медичної допомоги

КТПКВК 0212144 Централiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий дiабет

КТПКВК 0216012 Забезпечення дiяльностi з виробництва, транспорртування, постачання теплової енергiї

КТПКВК 0218110 Заходи із запобiгання та лiквiдації надзвичайних ситуацій та наслiдкiв стихiйного лиха 

КТПКВК 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК  0212010_Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0212111_Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги

КТПКВК 0218110_ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

КТПКВК 0212144_Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

КТПКВК 0210180_0180_0133_Інша діяльність у сфері державного управління

КТПКВК  0212010_0731_Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КТПКВК 0212111_2111_0726_Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги

КТПКВК 0217321_0443_Будівництво освітніх установ та закладів

КТПКВК 0217693_7693_0490_Інші заходи, повязані з економічною діяльністю

КТПКВК 0219800_9800_0180_Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КТПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

КТПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

КПКВК0213050«Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

КТПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»

КТПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»

КТПКВК 0217323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КТПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»

КТПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

КТПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

КТПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

КТПКВК 0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

КТПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

КТПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

КТПКВК 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»

КТПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

КТПКВК 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»

КТПКВК 0217323 “Будівництво установ та закладів соціальної сфери”

КТПКВК 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

КТПКВК 0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (м

едико-санітарної) допомоги”

КТПКВК 0217322 “Будівництво медичних установ та закладів”

КТПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»

КТПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

КТПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»

КТПКВК 0210180  «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»

КТПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Наказ управління фінансів від 30.01.2019 року №3-П «Про затвердження паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2019 рік»

КТПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КТПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

КТПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КТПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

КТПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КТПКВК 0212100  «Стоматологічна допомога населенню»

КТПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КТПКВК 0212151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я»

КТПКВК 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

КТПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

КТПКВК 0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»

КТПКВК 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»

КТПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

КТПКВК 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»

КТПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

КТПКВК 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік від 06.12.2018 №37-П

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

КПКВК 0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства»;

КПКВК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

КПКВК 0222140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»;

КПКВК 0222150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я»;

КПКВК 0242100 «Стоматологічна допомога населенню»;

КПКВК 0232110 «Первинна медична допомога населенню»;

КПКВК 0237360 «Виконання інвестиційних проектів».

Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік від 01.11.208 № 33-П

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КПКВК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КПКВК 0222140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

КПКВК 0222150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я»

КПКВК 0242100 «Стоматологічна допомога населенню»

КПКВК 0232110 «Первинна медична допомога населенню»

КПКВК 0232140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

КПКВК 0237360 «Виконання інвестиційних проектів»

КПКВК 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік від 04.09.2018 № 26-П

КПКВК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КПКВК 0242100  «Стоматологічна допомога населенню»

КПКВК 0232110 «Первинна медична допомога населенню»

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КПКВК 0237360 «Виконання інвестиційних проектів»

КПКВК 0237320 «Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення»

Наказ про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік від 26.06.2018 № 21-П

КПКВК 0222010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

КПКВК 0242100 “Стоматологічна допомога населенню”

КПКВК 0232110 “Первинна медична допомога населенню”

КПКВК 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

КПКВК 0218110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”

КПКВК 0217690 “Інша економічна діяльність”

КПКВК 0216090 “Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства”

КПКВК 0215030 “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

КПКВК 0215060 “Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту”

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік від 12.04.2018 №’14-П

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КПКВК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КПКВК 0242100  «Стоматологічна допомога населенню»

КПКВК 0222150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я»

КПКВК 0222140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

КПКВК 0232110 «Первинна медична допомога населенню»

КПКВК 0216010 «Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житлово-комунального господарства»

КПКВК  0217690  «Інша економічна діяльність»

КПКВК 0232140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік від 05.02.2018 №7-П

КПКВК 0222140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»

КПКВК 0232150 «Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»

Наказ про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджетк на 2018 рік від 05.02.2018 №7-П

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

КПКВК 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

КПКВК 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»

КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

КПКВК 0222010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КПКВК 0242100  «Стоматологічна допомога населенню»

КПКВК 0222150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я»

КПКВК 0223050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

КПКВК 0232110 «Первинна медична допомога населенню»

КПКВК 0913120 «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення у сфері служби у справах дітей та сім”ї»

КПКВК 0913241 «Інші заклади та заходи у сфері служби у справах дітей та сім”ї»