Центр цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послугорган, що постійно діє при Вишгородській районній державній адміністрації  з 1 грудня 2015 року, утворений розпорядженням  голови Вишгородської районної державної адміністрації від 01.12.2015 № 386.

Адреса: 07301, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 10, 11.

Тел./факс:   044-579-24-59

Електронна адреса: cnap_vrda@vysh.gov.ua

Начальник центру – Зайченко Альона Олександрівна

Режим роботи:

Приймальні дні Години прийому
понеділок 9:00 – 17:00
вівторок 9:00 – 17:00
середа 9:00 – 17:00
четвер 9:00 – 20:00
п’ятниця 9:00 – 16:00
субота  –  неділя Вихідний

* Без перерви на обід

 

Час прийому суб’єктів звернень:

 

Приймальні дні Години прийому

Прийом документів

понеділок – п’ятниця 9:00 – 13:00

Видача документів

понеділок – середа 14:00 – 17:00
четвер 14:00 – 20:00
п’ятниця 14:00- 16.00

*Видача документів в четвер до 20:00 здійснюється за попереднім записом (на час карантину).

Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації:

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” від 16.05.2014 №523-р та з метою врегулювання адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації затверджено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації.

Найменування адміністративної послуги

               

Суб’єкт надання адміністративної послуги

 

1. Державна реєстрацiя юридичної особи або фізичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
2. Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
3. Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
5. Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
6. Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
7. Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
8. Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою-пiдприємцем за її рішенням Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
9. Державна реєстрацiя: права власностi на нерухоме майно iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна) Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
10. Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Відділ державної реєстрації Управління економіки Вишгородської райдержадміністрації
11. Реєстрацiя громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Київській області
12. Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Київській області
13. Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту Головне територіальне управління юстиції у Київській області
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Київській області
15. Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Київській області
16. Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення Головне територіальне управління юстиції у Київській області
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання Головне територіальне управління юстиції у Київській області
18. Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження Головне територіальне управління юстиції у Київській області
19. Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження Головне територіальне управління юстиції у Київській області
20. Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження Головне територіальне управління юстиції у Київській області
21. Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника Головне територіальне управління юстиції у Київській області
22. Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення) Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку Вишгородське Управління Державної міграційної служби України в Київській області
27. Реєстрацiя мiсця проживання особи Орган місцевого самоврядування
28. Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи Орган місцевого самоврядування
29. Реєстрацiя мiсця перебування особи Орган місцевого самоврядування
30. Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи Орган місцевого самоврядування
31. Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
32. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
33. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
34. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць з видачею витягу Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
35. Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
36. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
37. Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
38. Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi: Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць
обмеження у використаннi земель
земельну дiлянку
2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї)
3) викопiювань з кадастрової карти (плану) та iншої картографiчної документацiї
39. Видача довiдки про: 1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю), 2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної приватизацiї за певним видом її цiльового призначення (використання) Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
40. Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
41. Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
42. Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
43. Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв Відділ у Вишгородському районі головного управління Держгеокадастру у Київській області
45. Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв Управління Держпродспоживслужби   у Вишгородському районі Київської області
46. Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Вишгородський районний відділ головного управління державної служби з надзвичайних ситуації України у Київській області
47. Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi Дозвільний центр Вишгородської районної  державної адміністрації
48.  Видача дозволу на виконання будівельних робіт. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
49. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) . Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
50.Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинного збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду . Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
51. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
52. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
53. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинного збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
54. Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта , що за класом наслідків (відповідності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1). Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради
55. Експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях(об’єктах)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження Управління Держпродспоживслужби                            у Вишгородському районі Київської області
56. Експлуатаційного дозвoлу  для провадження діяльності на потужностях(об’єктах) з виробництва,змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів Управління Держпродспоживслужби                            у Вишгородському районі Київської області
57. Експлуатаційного дозволу оператором ринку,що проводить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження Управління Держпродспоживслужби                            у Вишгородському районі Київської області
58. Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання Управління Держпродспоживслужби                            у Вишгородському районі Київської області
59. Спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Державне агентство лісових ресурсів України Київської області.
60. Видача дозволу на спеціальне водокористування Державне агенство водних ресурсів України в Київській області.
61. Визначення відповідності   намірів  місця   розташування   тимчасової споруди, будівельним нормам та вимогам Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації
62. Визначення відповідності  розміщення об’єктів зовнішньої реклами  архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації
63. Надання витягу  із містобудівного кадастру Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації
64. Опрацювання матеріалів (ордерів) на відкриття баз відпочинку Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Вишгородської райдержадміністрації
65. Видача посвідчень батькам та дитині з багатодітної сім’ї Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
66. Надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
67. Про встановлення опіки /піклування та призначення опікуна/піклувальника Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
68. Про надання дозволу на виїзд з України дітей-сиріт та  дітей позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16 років Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
69. Про надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній ( неповнолітній) дитині Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
70. Про утворення дитячого будинку сімейного типу Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
71. Про утворення прийомної сім’ї Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
72. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім особам Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
73. Надання акту обстеження умов проживання дитини або одного з батьків Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
74. Надання висновку про доцільність усиновлення Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
75. Надання про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
76. Надання дозволу на зміну прізвища, імені, по батькові дитини Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
77. Про призначення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
78. Про визначення способів участі у житті та вихованні дитини того з батьків, який проживає окремо Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
79. Про визначення місця проживання дитини Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
80. Про доцільність позбавлення батьківських прав Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
81. Про доцільність поновлення батьківських прав Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
82. Про надання дозволу про укладення угоди на розподіл спадкового майна, спадкоємцем якого є дитина. Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
83. Про надання дозволу на реєстрацію чи зняття з реєстрації дитини Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
84. Про звільнення від обов’язків опікуна/піклувальника Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
85. Про присвоєння звання «Мати-героїня» Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
86. Про надання дозволу на відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи канікули батькам, які позбавлені батьківських прав, родичам. Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
87. Про надання звіту опікуна/піклувальника Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
88. Видача направлення потенційним усиновлювачам для знайомства з дитиною, яка може бути усиновлена Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
89. Про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я ,якщо цього не зробили батьки дитини Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
90. Надання акту обстеження умов проживання з метою взяття на облік кандидатами в усиновлювачі, опікуни/піклувальники Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
91. Про надання дозволу на зарахування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
92. Про надання дозволу на обстеження дитини в закладі психоневрологічного профілю. Служба у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації
93. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
94. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
95. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
96. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
97. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
98. Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
99. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
100. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
101. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
102. Надання державної допомоги при народженні дитини Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
103. Надання державної допомоги при усиновленні дитини Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
104. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
105.  Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
106. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
107. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
108. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
109. Надання державної соціальної допомоги на догляд Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
110. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
111. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
112. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
113. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
114. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
115. Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
116. Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
117. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
118. Призначення одноразової компенсації. батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
119. Призначення грошової компенсації  інвалідам замість санаторно-курортної путівки Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
120. Призначення грошової компенсації  вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
121. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
122. Призначення грошової компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
123. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів) Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
124. Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
125. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
126. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
127. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
128.  Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
129. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги учасникам війни Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
130. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги інвалідам війни Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
131. Призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
132. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги інвалідам та дітям-інвалідам Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
133. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками).  інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
134. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
135. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань” Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації
136.  Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками)громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації

Складовою частиною центру надання адміністративних послуг Вишгородської райдержадміністрації  є дозвільний  центр, утворений  відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Основні завдання центру:

– організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

– спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

– надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

– прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

– видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

– організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

– здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Image module

 

Начальник Центру цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Зайченко Альона Олександрівна

Народилася 30 листопада 1989 року.

 У 2014 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Економіка підприємства”.

03.2016 – 02.2021 – адміністратор Центру надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації.

У лютому 2021 року призначена на посаду начальника Центру цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації.