Рішення прийняті Вишгородською райдержадміністрацією

Закони України:

 1. Про об’єкти підвищеної небезпеки
 2. Про зону надзвичайної екологічної ситуації
 3. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів
 4. Про захист населення від інфекційних хвороб
 5. Про регулювання містобудівної діяльності
 6. Про охорону навколишнього природного середовища
 7. Про охорону атмосферного повітря
 8. Про страховий фонд документації України

 

Розпорядчі документи Кабінету міністрів України:

 1. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік
 2. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту
 3. Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
 4. Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту
 5. Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
 6. Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня
 7. Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту
 8. Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту
 9. Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
 10. Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій
 11. Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях
 12. Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
 13. Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF)
 14. Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
 15. Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту 
 16. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
 17. Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
 18. Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту
 19. Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю
 20. Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
 21. Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України
 22. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
 23. Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій